Resultat No1 2018

Resultat för 2018
Totalen 20180513
Ölanda 20180415 Heat 1
Ölanda 20180415 Heat 2
Slaggen 20180318 Heat 1
Slaggen 20180318 Heat 2
Askelanda 20180513 Heat 1
Askelanda 20180513 Heat 2

Vinterspår Kuleborg 20180210 Heat 1
Vinterspår Kuleborg 20180210 Heat 2

___________________________________________________________________________

Resultat för 2017

Totalen 20171102

Kuleborgskåsan 20171102 Heat 1
Kuleborgskåsan 20171102 Heat 2 
Kuleborgskåsan 20171102 Heat 3
Kuleborgskåsan 20171102 Heat 4